Бойко Борисов в Казанлък: „Какво ли не направихме за Казанлък?! И още ще правим занапред“

   

„Какво ли не направихме в Казанлък?! И още ще правим занапред“, заяви министър- председателят на Р България Бойко Борисов при откриването на модерната Градска пречиствателна станция за отпадни води край града на розите. Думите на премиера прозвучаха като оценка за работата на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, която го посрещна с думите: „Г-н Борисов, горещо е, в Овощник сме и не мирише неприятно!” Стоянова не скри радостта си от факта, че верните решения в правилната посока се намират с подкрепата на Правителството.

Днес тя, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха модерна пречиствателна станция за отпадни води в рамките на „Интегриран воден проект на община Казанлък“. Съоръжението, разположено в района на с. Овощник, ще подобри не само начина на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители.

Десетки милиони левове се вливат в момента в села и градове в момента в цялата страна по европейски проекти, след като година и половина беше нулева за България в това отношение”, заяви премиерът Бойко Борисов, който заедно с министър Ивелина Василев и кмета Галина Стоянова преряза лентата на новото съоръжение.

„Днес отчитаме финала на два от един от най- големите проекти по Оперативна програма „Околна среда“. Този проект изразява позицията на Община Казанлък да се грижи за чистия въздух и здравето на своите жители“, заяви министър Василева и определи кмета Галина Стоянова като смела и силна жена. „Община Казанлък е първенец по реализирани проекти, успявайки да завърши и този. Крайният резултат на този проект означава здраве за нашите деца“, категорична бе министър Ивелина Василева.

От своя страна кметът на Казанлък Галина Стоянова определи новата Градска пречиствателна станция за отпадни води като най-мащабния проект, който е изпълнявала Общината от инженерна, екологична и управленска гледна точка.„Реализирането на тази инвестиция от 22,6 млн.лв. за нас бе изключително голяма отговорност. Като огромно предизвикателство приехме условието да се извърши реконструкцията, без пречиствателната станция да спира дейността си и за миг. Фактът, че днес сме тук, означава, че успяхме! Освен това инсталираната софтуерна система за управление и контрол на съоръжението няма аналог в България. Тя е нова разработка на „Сименс“ в сферата на управление на технологични и производствени процеси и за първи път намира приложение в България“, заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова. Тя уточни, че към модернизираната Градска пречиствателна станция за отпадни води е изградена и изцяло нова линия за третиране на утайки, което решава един огромен проблем, стоял до сега пред жителите на казанлъшкото село Овощник.

С реконструкцията и модернизацията на Градската пречиствателна станция за отпадни води са подобрени експлоатационните съоръжения, подменено е основното електро-механично оборудване, което води до значително намаляване на разходите за енергия. В технологичната система на Станцията са включени и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор. Подобреното качество на инженерната среда посредством новата Градска пречиствателна станция за отпадни води – Казанлък, ще доведе до повишаване качеството на живот и благосъстояние на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района.Към настоящия момент Станцията има капацитет да поеме отпадните води на всички населени места на територията на общината.С реконструкцията и модернизацията й се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадните води на гр. Казанлък и с. Овощник.

Община Казанлък е бенефициент по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“, който се финансира  от  Кохезионния  фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Проектът е на обща стойност 22 695 646,07 лв., от които: 1 135 181,30 лв. собствен принос на Община Казанлък, 187 600,00 лв. по проект за техническа помощ финансиран от ОПОС и 3 712 681,20 лв. възстановимо от НАП ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 660 183,57 лв., разпределена както следва – Кохезионен фонд на ЕС 14 128 146,86 лв. и национално съфинансиране от държавния бюджет 3 532 036,71 лв., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С026/08.08.2012 г.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com