Бизнесът се обяви срещу новите трудови книжки

   

Българската стопанска камара (БСК) изпрати свое становище до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, в което се обявява против предложената от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, пише economy.bg.

Според представителите на бизнеса с този проект се правят само козметични и структурни промени в действащата Наредба, без да се решават „важни, належащи, практически проблеми“. Освен това се посочва, че мотивът за разработване на нова трудова книжка остава неясен, а посочените промени не само не намаляват административната тежест, а напротив – увеличават я.

От БСК посочват, че има неясноти в новите текстове, увеличава се хартиената документация и се въвеждат нови полета и изисквания за попълване на трудовите книжки. „Не разбираме как с въвеждане на изискване за поставяне на щемпел би отпаднала необходимостта от съхраняване на документи, удостоверяващи натрупания стаж, както е посочено в Доклада.“

Не на последно място се вменява ново задължение за работодателите – да закупят нова трудова книжка, когато съществуващата вече е изчерпана. „Обръщаме внимание, че чл. 348, ал. 2 на Кодекса на труда изисква работодателят да „снабди“ работника с трудова книжка, когато последният постъпва за първи път на работа, а не през целия му трудов път.“

От БСК припомнят, че още през 2014 са инициирали обсъждане на идеята за електронизация на документооборота, свързан както с отношения между работодателя и работника/служителя, така и между работодателя и различните контролни органи (ГИТ, НОИ, НАП), по повод трудови правоотношения и производните от тях данъчно-осигурителни задължения.

От камарата припомнят и някои от ползите от въвеждането на електронна трудова книжка, която да бъде част от бъдещо трудово-осигурително досие на гражданите:
– минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и пр.;
– повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство и увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.);
– намаляване на административната тежест за работодателите – отпадане на необходимостта от връчването на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ на работника или служителя, издаване на УП 2 и УП 3, тъй като информацията ще се попълва в електронната трудова книжка;
– структуриране и обединяване на информацията в национален обхват, което позволява допълнителен анализ, който да се ползва като допълнителен инструмент при формиране и провеждане на политики на пазара на труда;
– електронният регистър предоставя възможност за последващ обмен и интегриране на данни с информационните регистри на други институции – напр., ГРАО, НАП, НОИ, НЗОК и др.

Изграждането на обща информационна система, позволяваща събиране, обработване и ползване на поддържани в електронен вид данни от трудовата книжка, следва да се администрира централизирано и да обединява информация от цялата страна, както и да бъде включена в плановете за изграждане на електронното правителство на България, отбелязват още от БСК.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com