Берачите на розов цвят ще може да подписват еднодневни трудови договори

   

Сезонните берачи на розов цвят ще може да сключват еднодневни трудови договори, след като парламентарната социална комисия одобри единодушно на първо четене промените в Кодекса на труда в сряда. Предвидено е такива еднодневни трудови договори да могат да бъдат сключвани с един работник общо за не повече от 90 работни дни в календарната година. Времето по тях не се признава за трудов стаж, но се счита за осигурителен. Предвижда се издаване на наредба от министъра на труда и социалната политика, с която ще се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда. За тези договори не трябва се изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, за изпълнението на работата по тях не се връчва длъжностна характеристика и не се издава заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока. Дневните договори ще бъдат издадени от ГИТ след като производителят си е платил осигуровките в НАП. Предлага се тези работници да се осигуряват само във фонд “Пенсии” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Тези хора ще бъдат здравно осигурявани, като здравноосигурителните вноски ще се внасят авансово от работодателите заедно с вноските за социално осигуряване. Предлагат се и изменения, с които ще се даде възможност хората, които полагат труд по време на сезонната селскостопанска работа, да не бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица, които получават, както и да имат право да ползват пълния набор от посреднически услуги по Закона за насърчаване на заетостта.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com