Безработицата в областта е намаляла

   

Нивото на безработица в община Стара Загора през месец септември е 3.6%, което е намаляване с 0.1 процентни пункта в сравнение с предходния месец, отчетоха от Бюрото по труда. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 131 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 2826, равнище на безработица – 3,6 на сто; община Опан – регистрирани безработни 58, равнище на безработица – 9,2 на сто.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец септември в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9341 безработни и равнището на безработица е 6,3 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 304 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо – община Николаево – 55,2%.

През септември на пазара на труда са заявени  474 работни места.  От тях 379 или 78,9 на сто са за безработни без квалификация. По програми за заетост и обучение през месец септември са обявени 12 работни места, всички по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа през септември са 476, от които жените – 312, младежите – 71, продължително безработните – 39, безработните с намалена работоспособност – 11.

You must be logged in to post a comment Login

               

This site is protected by wp-copyrightpro.com